Asakusa Kannon
.


Publisher:Baba Nobuhiko
Format:Yotsu-kiri
Restrikes:
Variants:
Seals, etc.:

Asakusa Kannon      Date: Unknown

Previous Back to Home Next